Arkitekter: Sänk Helsinki Garden med 24 meter

Det planerade bygget invid Ishallen, sett från nordväst. Bild: Arkitektbyrån B&M

Det planerade kvarteret Helsinki Garden med idrottsarena, köpcentrum och bostäder är alltför stort, skriver Finlands arkitektförbund Safa i ett utlåtande.

Finlands arkitektförbund Safa är inte nådig i sin kritik av planerna för Helsinki Garden i Tölö. Ett massivt bygge riskerar att täppa till porten till Centralparken och förstöra det nationellt viktiga landskapet kring Olympiastadion, skriver förbundet i ett utlåtande till Helsingfors stad.

Det vinnande förslaget för Helsinki Garden presenterades i fjol. Området ska bestå av idrottsarena, köpcentrum och bostäder för några hundra personer. Man bedömer att arenan, köpcentret och andra allmänna lokaler i området ska locka över sex miljoner besökare per år. Hela området ska ha en byggnadsareal på långt över 100 000 kvadratmeter. En stor del av lokalerna ska ligga under jord, men byggets högsta punkt tävlar samtidigt med närliggande Stadiontornets 72 meter.

Helsinki Garden kan jämföras i storlek med köpcentret Mall of Tripla i Mellersta Böle som ska stå klart 2019 och som har en byggnadsareal på cirka 100 000 kvadratmeter.

Planeringen av Helsinki Garden går nu vidare med detaljplaneringen av området. Safas utlåtande är en del av den processen.

"Det är frågan om en oerhört stor och speciell byggnad som skulle få en dominerande roll i stadsbilden, skriver Safa som bland annat kräver att byggnadshöjden bör sänkas från planerade 60 meter till 36 meter, eller samma nivå som Olympiastadions läktare.

Också tävlingsjuryn var skeptisk mot byggnadens storlek. Det vinnande förslaget av arkitektbyrån B&M är utgångspunkt för den pågående planeringen och kommer troligtvis att förändras när arbetet framskrider.

Safa tror också att det planerade köpcentret utgör ett hot för kvartersbutikerna i Tölö. Därmed stödjer inte bygget en levande urban miljö i staden, enligt Safa.

Helsingin Sanomat var först med nyheten om Safas utlåtande.

Rättelse 2.3 2018 kl. 14.30 : 26 meter ändrat till 24 meter.

Fakta

Helsinki Garden

Området intill den gamla ishallen på Nordenskiöldsgatan har reserverats till slutet av 2018 för fortsatt planering.

Staden jobbar med detaljplanen för området. Hockeyföreningen HIFK som står bakom projektet söker medfinansiärer.

Kostnaderna för projektet har uppskattats till 400 miljoner euro.

En förebild för bygget är Madison Square Garden i New York.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03