Arkitekten Soncks arvingar fick rätt om tak i Mariehamn

Nu har ättlingarna svart på vitt att det måste framkomma att tillbyggnaden på taket inte är planerad av den ursprunglige arkitekten, när Lars Sonck anges som upphovsman till Navigationsskolan. Bild: SPT/Jonas Edvik

Striden om vem som ska anges som Mariehamns Navigationsskolas arkitekt har nu avgjorts. Upphovsrättsrådet rekommenderar att Lars Sonck slipper bli angiven som upphovsman till skolans takbyggnad.

Striden om Navigationsskolans takbyggnad i Mariehamn har varit infekterad. I sin inlaga till upphovsrättsrådet vid Undervisnings- och kulturministeriet skriver Lars Soncks barnbarn att lanterninen (det lilla tornet) som kröner morfaderns byggnad blivit "halshuggen" och ersatt med ett "plåtskjul".

– I värsta fall kommer det en besökare och får höra att detta är ett verk av Lars Sonck, säger dottersonen Lars-Erik Stengård till Nya Åland.

– Den besökaren lär ju tänka att det där var inget vidare verk. Det är Soncks renommé vi vill skydda.

"Ett löjets skimmer"

Navigationsskolans karakteristiska silhuett har vakat ovanför Mariehamn sedan skolan uppfördes 1937–38. Den ursprungliga lanterninen utgjorde krönet på ett tornliknande trapphus som steg upp från skolans ingång.

Men 1972 byggdes skolan om och arkitektfirman Elma och Erik Lindroos ritade ett mer indraget torn med en mast på toppen, som användes i skolans undervisning i navigation. Senare tiders simulatorer gjorde detta onödigt, och tillbyggnaden används i dag som elevcafé.

Att byggnaden ändå angavs ha varit ritad av Lars Sonck gjorde den åländske arkitektens familj irriterad.

– Detta lägger ett löjets skimmer över Sonck och ger en uppfattning att Sonck var en klåpare... skriver syskonen Stengård.

Upphovsrättsrådet ger barnbarnen rätt. I sitt utlåtande anser rådet att Soncks arvingar kan kräva, att det anges att tillbyggnaden inte är planerad av den ursprunglige arkitekten.

– Nog är vi ju glada att vi har fått rätt i bedömningen, säger Lars-Erik Stengård. Men de finns ju de som påpekar att rådets utlåtande bara är en rekommendation. Vi får hoppas att den ska räcka.