Ärkebiskopsvalet blir en spännande match mellan Vikström och Luoma

Borgå stifts svenskspråkiga biskop Björn Vikström skulle gärna följa Kari Mäkinens fotspår som en aktiv ledare av gemensamma värderingar. Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Kyrkoherden Kari Kanala från Paavalin Seurankunta tror att valet mellan biskop Björn Vikström och biskop Tapio Luoma blir väldigt jämnt. Den första mars gäller det för 1 530 röstberättigade att lägga sin röst.

I den första valomgången för ny ärkebiskop fick biskopen i Esbo stift, Tapio Luoma 259 röster, vilket är 36 procent av rösterna. Borgå stifts biskop Björn Vikström fick 179 röster, alltså 26,2 procent. Det betyder att någon av de här två blir ärkebiskop i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Kandidaterna ser lika på de flesta teologiska frågeställningar, men inte i frågan om samkönade ska få vigas i kyrkan. Vikström ta en aktivare roll att genomföra reformen medan Luoma anser att äktenskapet ska ske mellan en man och en kvinna. Han är ändå beredd att godkänna beslutet om kyrkan väljer att viga samkönade i framtiden.

Kyrkoherden Kari Kanala i Helsingforsförsamlingen Paavalin seurakunta tror att det blir tajt mellan kandidaterna i valets andra omgång den första mars.

– Den största skillnaden mellan Luoma och Vikström syns i de stora frågorna såsom äktenskapsfrågor, säger Kanala till Yle.

Äktenskapsfrågan är viktig eftersom den intresserar också utanför kyrkans väggar. Frågan är aktuell i och med ändringar i lagstiftningen och i finländarnas attityder.

– Kyrkan måste kunna diskutera knäckfrågor. Därför spelar biskoparnas linjedragningar en stor roll, säger Kanala till Yle.

Han anser att statskyrkan får en lugn och sakkunnig ärkebiskop som är bra på att lyssna i vilket fall som helst.

– Ärkebiskopen måste kunna hålla sig kolugn. Krav och uppmaningarna kommer att hagla. Det lönar sig att fundera på när och i vilka frågor som ärkebiskopen ska använda sin röst, men den måste användas, säger Kanala.

Han tror att båda kandidaterna har förmågan att uppträda, men det får inte ske på bekostnad av innehållet.

– Medierna är ganska hänsynslösa och ärkebiskopen måste kunna formulera sitt budskap i huvudsatserna. Klart att man får spekulera i ett diskussionsprogram, men i andra sammanhang måste man vara kort och koncis, säger Kanala till Yle.

Valdeltagandet i ärkebiskopsvalets första omgång uppgick till 92 procent. Sammanlagt 1 530 personer har rösträtt.

Röstberättigade är ärkestiftets präster och lektorer, och lekmannaelektorer som utsetts av församlingarna. Antalet lekmannaelektorer är detsamma som antalet röstberättigade präster och lektorer. Utöver dessa har också alla kyrkomötesombud och medlemmar i stiftsfullmäktigen, domkapitlen och kyrkostyrelsen rösträtt.

Ärkebiskopsvigningen sker i Åbo domkyrka den 3 juni.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning