Ärkebiskopsvalet avgörs i dag

Valet står mellan biskoparna Tapio Luoma (i mitten) och Björn Vikström (t.h.) Bild: Lehtikuva/Roni Lehti

I dag väljs en ny ärkebiskop i Åbo. Valet står mellan biskoparna Björn Vikström och Tapio Luoma.

Valet förrättas så att varje stift registrerar rösterna från sina röstberättigade medlemmar kl. 13.00 i eftermiddag. Därefter håller respektive stift ett valmöte som i sin tur underrättar Åbo Domkapitel hur rösterna har fördelat sig.

– Kontrollräkningen av rösterna kräver tid eftersom rösterna inte har samma vikt. Varje röst som avges i Åbo ärkestift är värda endast en tredjedel av de röster som ges i de övriga stiften, säger sakkunnige Lucas Snellman på den evangelisk-lutherska kyrkans central för det svenska arbetet.

Sammanlagt 1 530 personer har rösträtt. Röstberättigade är ärkestiftets präster och lektorer, och lekmannaelektorer som utsetts av församlingarna. Antalet lekmannaelektorer är detsamma som antalet röstberättigade präster och lektorer. Utöver dessa har också alla kyrkomötesombud och medlemmar i stiftsfullmäktigen, domkapitlen och kyrkostyrelsen rösträtt. Omkring tvåtredjedelar av alla röstberättigade hör till Åbo ärkestift.

Kyrkan har nyligen ändrat sitt valsystem och stärkt de övriga stiftens inflytande på Åbo ärkestifts bekostnad. Ändringen i valsystemet har gjorts eftersom ärkebiskopens uppgifter på riksnivå har ökat i både omfattning och betydelse, uppger kyrkan på sin hemsida.

– Det preliminära valresultatet offentliggörs omkring kl. 16.00 i eftermiddag, säger Lucas Snellman.

I den första valomgången för ny ärkebiskop fick biskopen i Esbo stift, Tapio Luoma 259 röster medan Borgå stifts biskop Björn Vikström fick 179 röster. Valdeltagandet i ärkebiskopsvalets första omgång uppgick till 92 procent.

Den nye ärkebiskopen ger intervjuer till massmedierna kl. 18.00 i kväll.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning