Ärkebiskop vill behålla vigselrätt

Bild: Roni Lehti

Ärkebiskop Kari Mäkinen vill inte att kyrkan ska ge bort rätten i samband med att den nya, könsneutrala äktenskapslagen träder i kraft.Han uttalade sig för Yle på fredagen.

– Åtminstone enligt mig så finns det ingen orsak att avsäga sig vigselrätten för att äktenskapslagen ändras. Om det finns andra skäl är det en annan sak, sade ärkebiskop Kari Mäkinen.

Biskopsmötet ska i samarbete med Kyrkostyrelsen utreda vilka effekter det skulle ha för kyrkan att avsäga sig vigselrätten. Biskopsmötet slog på torsdagen fast att det ska göras en grundlig utredning.

Att avsäga sig vigselrätten har allmänt setts som ett av alternativen för kyrkan när den nya äktenskapslagen träder i kraft. Det sker i början av mars. 

Biskopen för Borgå stift Björn Vikström har tidigare lyft fram att kyrkan kunde överväga att avstå från vigselrätten, som ett sätt att lösa frågan.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46