Ärkebiskop Mäkinen lovar fortsatt vigseldiskussion

Ärkebiskop Kari Mäkinen. Bild: Antti Aimo-Koivisto

Ärkebiskop Kari Mäkinen lovar att den evangelisk-lutherska kyrkan fortsätter diskutera definitionerna kring vem som kan vigas i kyrkan.

Biskopsmötet gick tidigare i veckan ut med en redogörelse där huvudbudskapet var att den finländska kyrkans vigselakt också i fortsättningen utgår från en man och en kvinna. Ärendet är extra aktuellt eftersom den nya äktenskapslagen som gör samkönade äktenskap juridiskt möjliga träder i kraft i mars.

Lagen ställer inga krav på religiösa samfund att ändra sin praxis.

Om evangelisk-lutherska kyrkan i Finland vill göra ändringar i sina vigselregler måste det ske via ett beslut i kyrkomötet.

Kyrkomötet, ibland kallat kyrkans riksdag, väljs för fyra år åt gången. De 109 ledamöterna väljs stiftsvis så att hela landet är representerat. Två tredjedelar är lekmän, en tredjedel präster. Nästa val genomförs år 2020.

Ändringar i ärenden som kan ses som religiösa tolkningar eller principiella ställningstaganden kräver tre fjärdedelars majoritet.

Biskopsmötet har på uppdrag av kyrkomötet tagit fram en redogörelse för vilka regler som gäller för vigselakten i dagsläget.

Kyrkomötet ska i november ta ställning till ett initiativ om att utreda vilka följder det kan ha om kyrkan helt avsäger sig vigselrätten.

Redogörelsen slår fast att lagändringen inte ger präster någon rätt att viga samkönade par i en kyrklig äktenskapsceremoni. Mäkinen uppger att redogörelsen klargör vilken situationen är i dag, men att det inom kyrkan finns olika åsikter i frågan. En falang vill snabbt ändra på praxisen kring vigslar, medan andra kraftigt tar ställning mot alla förändringar.

– Nu går det att diskutera detta genom att ta ställning för eller mot, säger Mäkinen till FNB.

Den nya lagen kan enligt många bedömare leda till konflikter och tudelning inom kyrkan. Vissa gör gällande att en del av prästerna kommer att viga samkönade par oavsett vad som officiellt är tillåtet inom kyrkan. Mäkinen vill inte ta ställning till vad det skulle ha för följder, utan konstaterar att det i så fall är en fråga för domkapitlet.

Osäker framtid

Inom de närmaste åren kan kyrkan röra sig enligt något av tre huvudspår. Man kan nöja sig med dagens situation, jobba för att också kunna viga samkönade par eller helt avsäga sig vigselrätten. Bara kyrkomötet kan göra ändringar.

– Då kyrkan fattar beslut måste det finnas en verkligt stark enhällighet, säger Mäkinen.

Han själv är redo att på längre sikt göra ändringar i vigselprotokollet. Just nu är det ändå inte möjligt, anser han.

– På lång sikt och via gemensamma beslut inom kyrkan skulle det vara bra om vi kunde komma till ett slutresultat där vi kan viga såväl samkönade par som par av olika kön. Då skulle slutresultatet vara samma som i Sverige och Norge, säger Mäkinen.

Biskopsmötets färska redogörelse kommer att presenteras också på kyrkomötet i november, så diskussionen lär fortsätta där.

Dubbeldagar

Enligt tjänsten eroakirkosta.fi, som gör det möjligt att via nätet sätta igång en process för att gå ur kyrkan, ledde biskopsmötets ställningstagande till mer aktivitet än vanligt. På onsdagen ville 240 personer gå ur kyrkan och på torsdagen knappt 200. Det är ungefär dubbelt så många som snittet för tidigare i veckan. Tjänstens informatör Heikki Orsila uppger att redogörelsen definitivt spelade roll för folks agerande.

– Tonen i feedbacken förändrades tydligt, säger Orsila och uppger att många nämnde biskopsmötet och en ojämnlik syn på äktenskapet.

Mäkinen ser inget konstigt i att folk reagerar.

– Då ett ärende väcker en rättvisediskussion så skapar det också reaktioner, som för vissa innebär att gå ur kyrkan, säger Mäkinen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning