Arhinmäki ogillar franskt förslag om gemensam europeisk insatsstyrka

Frankrikes president Emmanuel Macrons initiativ om EU:s insatsstyrka väcker ingen förtjusning inom Vänsterförbundet. Riksdagsledamot Paavo Arhinmäki (VF) anser att Finland inte sluka initiativet med hull och hår. Bild: Lehtkikuva/AFP/Patricia de Melo Moreira

Vänsterförbundets riksdagsledamot Paavo Arhinmäki ifrågasätter Frankrikes förslag om en gemensam europeisk insatsstyrka under fransk ledning. Initiativet är problematiskt för Finland, anser Arhinmäki.

Frankrikes försvarsminister Florence Parly friade på torsdagen till Finland och lobbade för den finska regeringens stöd för EU:s insatsstyrka, som kunde ingripa i krishärdar på olika håll i världen. Riksdagens utrikesutskott behandlade frågan på fredagen.

– Frankrikes initiativ om en europeisk insatsstyrka är ett militärt förslag som inte är oproblematiskt för Finland. Vi har tills vidare inte fått höra någon förklaring om insatsstyrkans mervärde eller varför Finland borde ansluta sig till det här initiativet, säger riksdagsledamot och utrikesutskottets medlem Paavo Arhinmäki i ett pressmeddelande.

Enligt Arhinmäki lönar det sig inte att störta huvudstupa in i alla nya initiativ. Han anser att Finland borde koncentrera sig på sitt specialkunnande inom civil krishantering.

– Finland ska fortsättningsvis bära sitt ansvar i det internationella fredsbevarandet och krishanteringen. Tyngdpunkten i det här arbetet borde vila på FN-operationer, säger Arhinmäki.

Frankrikes president Emmanuel Macron besöker Finland 29-30 augusti. Frågan om Finlands medverkan i EU:s insatsstyrka ska avhandlas i samband med besöket.

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott beslöt på fredagen att Finland uttrycker sitt intresse för att delta i Frankrikes initiativ.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03