Argbiggan och köpmannen har gått ur tiden

Vissa Shakespearepjäser har fallit ur mode. En farsartad komedi som Så tuktas en argbigga har spelats 55 gånger på finländska scener, tredje mest efter Hamlet (71) och Romeo och Julia (71). Men få uppsättningar har gjorts efter millennieskiftet.

Det är intressant att jämföra hur scenkonsten och tonkonsten förhåller sig till sina tyngsta elefanter: dramatikern William Shakespeare respektive kompositören Ludwig van Beethoven.Medan personkulten...