Årets professor vill se färre utexaminerade magistrar

Utnämningen till årets professor kom som en stor och glad överraskning för Karl-Erik Michelsson. – Det finns hundratals bättre professorer att välja på, men visst känns det stort eftersom det är kolleger som gjort det här valet, säger han. Bild: Teemu Leinonen

Fler studenter borde kliva ut i yrkeslivet redan efter kandidatexamen. Om universiteten inte lade så mycket resurser på magisterexamina skulle de kunna satsa mer på forskning, säger årets professor Karl-Erik Michelsen.

Professorsförbundet har utsett Karl-Erik Michelsen vid Villmanstrands tekniska universitet (LUT) till årets professor. Michelsen innehar en professur som kombinerar ingenjörsvetenskaper med ekonomi och samhällsutveckling.

– Jag forskar i teknik och innovationer, hur vi via innovationer har lämnat det industriella samhället bakom oss, säger han.

Michelsen, 60, disputerade för 25 år sedan inom historia, och han har forskat i finländsk företags- och industrihistoria. Det är främst Kones utveckling från familjeföretag till koncern som fascinerat honom.

– Kone är så mycket mer än ett företag. Familjen och släkten Herlin bakom bolaget beskriver industrins sekel i miniatyrformat. Jag fick fördjupa mig i det, och sådant sker inte mer än en gång i livet, säger han.

I Professorsförbundets prismotivering hyllas Michelsen i egenskap av aktiv samhällsdebattör. Han säger till exempel att Finland styrs som om vi levde kvar i det förgångna.

– Politiken fokuserar på skatter och sysselsättning enligt industrisamhällets behov, men i verkligheten har vi gått in i det postindustriella samhället.

Regeringen har fått många skopor ovett från det vetenskapliga samfundet efter att ha skurit kraftigt i utbildningsanslagen. I dag ska alla universitet profilera inom något specialområde. Michelsen kritiserar inte nedskärningarna eller avsikten med reformerna i sig, men han ifrågasätter om resurserna faktiskt används smart.

– Utbildningspolitikens problem handlar snarare om strukturer än om pengar. Man tänker ganska gammalmodigt. På våra universitet studerar nästan alla för magisterexamen. Det gör man inte i andra länder, de flesta nöjer sig med en examen på kandidatnivå, säger han.

– Om vi gjorde likadant här skulle universiteten inte behöva binda upp så mycket resurser på undervisning. Då kunde vi satsa mer på forskning.

I prismotiveringen applåderas Karl-Erik Michelsens förmåga att involvera olika vetenskapsgrenar i samarbete. Han säger att både ingenjörer och ekonomer, de yrkesgrupper han själv utbildar, kommer att ha en plats i det postindustriella samhället. Det kommer också företagen att ha, men förutsättningarna förändras.

– Företagen och pengarna finns nog kvar, men de kan flytta på sig. Ena dagen är de i Finland, nästa dag i Asien eller var som helst. Vi kan utbilda ingenjörer och ekonomer, men vad händer sedan? De får jobb här eller någon annanstans. Mobiliteten är det nya i det postindustriella samhället, säger han.

Någon universallösning på de här utmaningarna serverar han ändå inte.

– Problemen är inte unika för Finland. De gäller för hela Europa.

Kim Herold: ”Motorsängen hjälper mot snarkningarna”

Musikern Kim Herold, även känd från tv-programmet Selviytyjät, har märkt att en bra säng gör det lättare att återhämta sig och att den till och med förebygger idrottsskador. 5.11.2019 - 14.22

Mer läsning