Årets polis är ett tryggt ansikte för förortens ungdomar

Årets polis 2019 Vesa Jauhiainen har jobbat med barn och ungdomar. Foto: Finlands Polisorganisationers förbund Bild:

Åbopolisen Vesa Jauhiainen har valts till årets polis. Jauhiainen beröms speciellt för sitt arbete i förorterna.

Äldre konstapel Vesa Jauhiainen från sydvästra Finlands polisinrättning har utnämnts till Årets Polis 2019. Jauhiainen har arbetat i olika fältuppdrag i närmare 40 år. För tillfället jobbar han i fältövervakningsgruppen på huvudpolisstationen i Åbo. Gruppens huvudsakliga målgrupp är under 18-åriga ungdomar.

Priset motiveras med att Jauhiainen under många år fungerat som en exemplarisk polisman i övervaknings- och fältverksamheten. För sina yngre kollegor är han ett utmärkt exempel på en person som fortsätter sin karriär efter sin pensionering. Jauhiainen prisas också för att förhålla sig förtjänstfullt, aktivt och entusiastiskt till sitt arbete varje dag.

Enligt juryn är han just en sådan polisman som behövs på plats, ansikte mot ansikte, i dagens utmanade och flerdimensionella samhälle.

– Jauhiainen har förtjänstfyllt byggt upp en demokratisk och jämlik bild av det finska samhället. Med sin verksamhet har han visat invånare med utländsk bakgrund att polisen i Finland är ärlig och pålitlig, och på så sätt för sin del påverkat hur man förhåller sig till polisen i Åbos förorter, framkommer det i motiveringen för utnämningen.

Jauhiainen har också jobbat som närpolis i Kråkkärret i Åbo i flera år. Tillsammans med andra myndigheter, invånarna i området och med tredje sektorn har han särskilt arbetat med ungdomar.

62-åriga Jauhiainen skulle ha blivit pensionerad redan för fyra år sedan men han har valt att fortsätta jobba.

– Det är ett väldigt givande arbete, där man ser resultatet av arbetet. Det här jobbet är verkligen viktigt, säger Jauhiainen och syftar särskilt på närpolisarbetet.

Årets polis utsågs för 44:e gången. Utnämningen är ett samarbetsprojekt mellan Helsingfors Juniorhandelskammare, Finlands Polisorganisationers förbund och Polisstyrelsen.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning