Årets Nors Christian Grönroos betonar vikten av ärlighet i affärer

Professor Christian Grönroos är numera pensionerad men han har fortfarande kvar sitt arbetsrum på Hanken och håller regelbundet föreläsningar på handelshögskolan. Bild: Dann Pettersson

– Framgångsrik marknadsföring förutsätter att givna löften hålls. Det har varit min ledstjärna i min forskning, säger professor emeritus Christian Grönroos, Årets Nors 2019.

Marknadsföring av produkter uppfattas ibland som försök att få folk att köpa saker de inte behöver. För marknadsföring av tjänster gäller helt andra förutsättningar, och där är den fysiska kontakten med kunderna viktig.

– När Kalevi Etelä, som då var marknadsdirektör på Silja Line, kontaktade mig för att diskutera företagets marknadsföring, var hans inställning klar: sjöfartssidan sköttes professionellt av kunnigt folk både i land och till sjöss och teknik och säkerhet fungerade. Men hur skulle man få kunderna att trivas så bra ombord att de ville köpa nya båtresor? berättar Christian Grönroos om ett av sina tidiga uppdrag.

Det här var på den tiden när underhållning ombord på Sverigebåtarna ännu var ganska okänt. Samtidigt reste finländska artister till Sverige och svenska till Finland för olika uppträdanden i land.

– De engagerades då också för program till sjöss. Hytter, salonger och barer var en annan sak: upplevelserna ombord av personal, service och kundbetjäning samt bokning och incheckning måste locka till nya resor. Det här har rederierna insett och satsat på, och det blev samtidigt ett exempel på lyckad marknadsföring av tjänster, säger Christian Grönroos.

Ett annat exempel är från början av 2000-talet då skatteverket måste tänka om när det gällde kundbetjäningen.

– Man insåg att modern teknik gav alla förutsättningar för att effektivt ta hand om all behövlig information. Det viktigaste blev att förenkla arbetet för medborgarna. Detta är ett bra exempel på marknadsföring av tjänster i offentlig regi, men det krävde en grundlig omstrukturering av hela verksamheten, minns Grönroos.

Lärde sig tyska på tre år

Christian Grönroos "placerades" i Norsen, som han själv uttrycker saken. Han hade inga familjetraditioner när det gällde val av skola.

– Men jag trivdes alla åren. Lärarna var bra och många av dem minns jag fortfarande med värme. Syskonen Harry och Gunvor Krogerus var fina lärare. Harry fick mig intresserad av biologi och Gunvor lärde mig på tre år tyska så bra att jag kunde läsa en hel roman på tyska.

Han gick på L, skolans linje för matematik och språk, men avslöjar att historia egentligen är hans favoritämne, helst i form av väl underbyggda historiska romaner som vikingarnas härjningar i England och Kung Arthurs kamp mot dem.

Börje Mattsson som vi hade i svenska var en human lärare som lyssnade på oss och gymnastikläraren Stig Nummelin, vår klassföreståndare, är troligen nu den enda kvar i livet i dag av alla mina lärare. Kurt Oskar Thodén var min lärare i historia under alla år och han väckte mitt intresse för ämnet.

När Grönroos ser på allt som hänt i skolvärlden i Helsingfors under de senaste tio-tjugo åren är han förbluffad över att man inte satt större värde vid det historiska namnet Svenska normallyceum.

– Att kalla högstadieskolan för Norsen är en sak. Men att ersätta namnet Svenska normallyceum med den betydligt yngre konstruktionen Tölö gymnasium är historielöst och dumt. Föreningen Forna normallyceister borde nu aktivt lobba för att det gamla namnet, som står inhugget i sten i skolhuset vid Bernhardsgatan, tas tillbaka, säger Christian Grönroos.

Cykling i Kina

Professor Grönroos har anlitats som föreläsare i Amerika, Australien och Kina. Den här intervjun klämdes in bland föreläsningarna på Hanken, där han trots pensioneringen har ett eget arbetsrum.

Ett av de många akademiska uppdragen förde honom till Tianjin i centrala Kina. Egentligen skulle han ha åkt till Peking 1989, men arrangörerna sade plötsligt nej. Några dagar senare fylldes nyhetssändningarna världen runt med nyheter från massakern på Himmelska fridens torg i centrala Peking.

Fem år senare var han ändå i Tianjin, Kinas tredje största stad.

– Jag cyklade omkring i staden. På gatorna kom det hela tiden flera rader cyklister i vardera riktningen. Att ta sig genom en likadan ström som kom från någon tvärgata var en förunderlig upplevelse, säger Årets Nors.

Född: 1947 i Helsingfors

Utbildning: Student 1966 från Svenska normallyceum, dipl.ekon. 1969 och ekon.dr 1979 från Svenska handelshögskolan.

Akademiska uppdrag:

Gästprofessor i marknadsföring 1988 vid Arizona State University, USA.

Professor i service management, 1999–2007 vid Lunds Universitet, Sverige.

Professor i marknadsföring (senare tjänste- och relationsmarknadsföring) 1984 vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors.

Honorary Guest Professor 2008, Oslo School of Management, Norge.

Honorary Guest professor, Nankai University, Tianjin, Kina 1999-2007,

Docent i marknadsföring, 1981, Åbo Akademi.

Docent i företagsekonomi 1994, Tammerfors universitet.

Ordförande i Universitetskollegiet vid Svenska handelshögskolan 2010-

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning