Årets influensa ligger lågt – de flesta fallen är nu av A-typ

Personer i riskgrupper kan behandlas med receptbelagt virushämmande läkemedel vid smitta, men de flesta uppmanas sköta symtomen genom vila och receptfria läkemedel. Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Den här säsongen har laboratorierna hittills fastställt 4 340 fall av influensa. I fjol vid samma tidpunkt låg 16 160 finländare däckade, då i två tredjedelar av fallen av ett B-virus.

Om den lågmälda influensasäsongen är en god nyhet eller bara lugnet före stormen är svårt att veta.

– Influensaepidemin har kommit i gång långsamt i år, men situationen kan förstås alltid förändras. Influensaläget är lugnt också i största delen av det övriga Europa, säger Niina Ikonen, specialsakkunnig på Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Siffrorna ovan gäller för slutet av vecka 7 i år och i fjol, och Ikonen säger att läget verkar lugnt just nu, men att det är riskabelt att bedöma något utifrån vecka 8; sportlovsveckan då skolorna är stängda och folk semestrar kan ge fel signaler. Dessutom uppdateras statistiken alltid med viss fördröjning.

– Det kan ju hända att toppveckorna helt enkelt har flyttat framåt och att de flesta fallen kommer senare, säger hon.

Fler barn erbjuds vaccin

Fjolårets laboratoriestatistik och de registeruppgifter som visar hur många som uppsökte vårdcentral för influensaliknande symtom nålar fast fjolårets influensatopp till perioden mellan veckorna 4 och 13, alltså från slutet av januari till de sista dagarna i mars.

Om du känner att en influensa eller snorig förkylning börjar bryta ut kan du lindra dina symtom hemma.

Vila. Känn efter hur mycket din kropp orkar. Släpa dig inte till arbetsplatsen eller skolan om du känner dig svag. Vila betyder inte alltid sängläge, utan att undvika ansträngning. Du kan till och med gå ut en sväng om du orkar och mår bättre av det – frisk vinterluft är bra för slemhinnorna i näsa och hals.

Kolla medicinskåpet. Receptfria febernedsättande och värkmediciner kan göra dina sjukdagar lättare att uthärda. Huvudvärk kan smärtmedicineras. Bedövande halstabletter kan lindra. Nässprej kan minska svullnaden i näsans slemhinnor så du får lättare att andas. Läkemedel mot allergi hjälper däremot inte. Hostmediciner uppges av Duodecim vara verkningslösa.

Kolla kyl och frys. En del lindrar halsont med varma drycker, men andra mår bättre av kall yoghurt eller glass.

Drick mer än vanligt. När du har influensa och hög feber förlorar du vätska.

Sitt och sov. Du har lättare att andas om du sitter eller halvligger när du sover. Redan några dynor bakom ryggen kan göra natten mer uthärdlig.

Källor: Duodecim, Institutet för hälsa och välfärd och Vårdguiden.

Starten för epidemin den här säsongen gick i mitten av januari.

I år har THL köpt in 1,7 miljoner doser influensavaccin. Av dem var 71 000 doser i form av nässprej, som ges till barn. För knappt två veckor sedan hade finländarna valt att ta 1,2 miljoner vaccinationer. Av nässprejerna har över 60 000 använts. Överläkare Hanna Nohynek på THL säger att viljan att vaccinera verkar öka igen efter att A(H1N1)-epidemin – den som kallades svininfluensan – med påföljande narkolepsifall under flera år sänkte förtroendet också för andra vacciner.

– Som minst låg viljan att vaccinera barn på 13 procent, medan den nu närmar sig 40 procent. Att antalet vaccinationer ökar har också att göra med att vaccin mot säsongsinfluensa nu erbjuds alla 3–6-åringar via det nationella vaccinationsprogrammet.

Tidigare var influensavaccinet gratis bara för dem som var 6 månader till 3 år och för barn i riskgrupper. Nu erbjuds dessutom vaccinet som nässprej om man vill slippa injektionsstick och två av tre familjer väljer sprejen för barnet.

Nohynek säger också att det kan ha betydelse att det vaccin som nu köpts in är fyrvalent, alltså skyddar mot både två virusstammar som ger A-influensa och två som ger B-influensa.

Gott och måttligt skydd

THL har redan börjat utvärdera vilken effekt årets vaccineringar kan ha haft. Det här gör man genom att jämföra hur många personer som insjuknat bland dem som vaccinerat sig och de ovaccinerade. Den preliminära analysen visar att skyddet för barn i åldern 6 månader till 6 år är 65 procent, vilket ses som ett gott skydd. För dem som fyllt 65 har skyddet däremot varit 32 procent, vilket klassas som måttligt. Siffrorna gäller för de två typer av A-influensa som vaccinet ska ge skydd mot. För B-influensorna har nyttan med vaccinet inte kunnat räknas ut för att fallen tillsvidare varit så få: under hundra insjuknade.

Influensa är en akut infektion i de övre luftvägarna och ger symtom som hög feber, muskelvärk, halsont, huvudvärk och hosta. Influensa kan också dra med sig följdsjukdomar som lunginflammation. Varje år insjuknar 5–15 procent av de vuxna och 20–30 procent av barnen i influensor. Både influensa och förkylningar orsakas av virus.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning