Årets Choraeuspris till Wasa Teater

Wasa Teater får Choraeuspriset om 10 000 euro av Olof och Siri Granholms stiftelse för att "på ett förtjänstfullt målmedvetet sätt ha uppfyllt sin uppgift som regionteater och främjat den österbottniska dramatiken."

Den hundraårsjubilerande teatern har även "byggt broar till de talrika och populära österbottniska revyerna och sommarteatrarna och varit öppen för samarbete kring såväl regissörer och skådespelare so...