Årets bilfria dag floppar när många nobbar kampanjen

Den bilfria dagen har ordnats sedan 2008. Kampanjen har numera klumpats ihop med trafikantveckan som koordineras av EU-kommissionen. Bild: Mikael Sjövall/SPT

Flera kommuner i huvudstadsregionen väljer att inte delta i den bilfria dagen i år. Miljöorganisationerna anser att kampanjen är viktig men säger sig inte ha resurser till den.

Helsingfors, Grankulla och Vanda nobbar i år den europeiska trafikantveckan som kulminerar med den bilfria dagen tisdag 22 september. Kampanjen har initierats av EU-kommissionen och i Finland koordineras arbetet av det statliga utvecklingsföretaget Motiva.

– I år har 20 kommuner anmält sig till kampanjen. En del av dem erbjuder gratis kollektivtrafik under den bilfria dagen, säger kommunikationschef Sini Marttinen på Motiva.

I fjol deltog 25 kommuner i kampanjen, bland dem Helsingfors, Grankulla och Vanda, som i år har valt att ligga lågt.

Europeiska trafikantveckan (EU och Motiva)

Bilfria dagen (EU och Motiva)

Kampanjen Rörelsens tjusning (Traficom)

Cykelveckan (Kommunikationsministeriet)

– Vi har tidigare år beviljat nedsatta biljettpriser under den bilfria dagen, men i år uteblev beslutet om vår medverkan helt och hållet. Vi har inga resurser att delta i kampanjen och pandemin har trasslat till våra möjligheter att ordna evenemang i år, säger kommunikatören Petri Nikkinen på Helsingforsregionens trafik (HRT).

De tjänstemän som svarar för kampanjen i Helsingfors är förtegna om orsakerna till att man inte deltar i trafikantveckan denna gång.

– Jag känner inte till de orsaker som ligger bakom vårt beslut att inte delta i år, säger miljöinspektör Karoliina Isoaho på Helsingfors stad.

Esbo stad deltar i trafikantveckan, men till skillnad från tidigare år vill staden inte stödja den bilfria dagen genom att sänka biljettpriserna eller erbjuda gratis kollektivtrafik.

Den bilfria dagen ordnades första gången 2008 på initiativ av organisationen World Carfree Network Europe. Två år senare lade nätverket ned sitt kontor. I dag har den bilfria dagen klumpats ihop med en trafikantvecka som koordineras av EU-kommissionen. Retoriken har också mjukats upp för att blidka en större målgrupp.

– Vi talar numera om den bilfria dagen medan kampanjen tidigare använde sig av formuleringen att ge upp bilen, säger Sini Marttinen på Motiva.

Personbilarna står för hälften av utsläppen

På finska omformulerades ordet autoton (utan bil) till autovapaa (bilfri) i ett slag.

Trots att trafiksektorns utsläpp står för ungefär en femtedel av de finska klimatutsläppen väcker kampanjen inte heller någon större entusiasm bland miljöorganisationerna. Varken WWF Finland, Greenpeace eller Finlands naturskyddsförbund har deltagit aktivt i kampanjen de senaste åren.

– Tematiken är viktig eftersom de finska trafikutsläppen inte har minskat. Det finns gott om temadagar om miljön och vi kan inte uppmärksamma dem alla, säger programchef Jussi Nikula på WWF Finland.

Borgå

Hyvinge

Imatra

Joensuu

Kemi

Kontiolax

Libelits

Riihimäki

Den finska trafiksektorn stod enligt den senaste statistiken från 2018 för utsläpp av cirka 11,7 miljoner ton koldioxid. Personbilarnas andel av utsläppen var 52 procent, uppger Motiva.

– Ingen av oss miljöaktivister vill skuldbelägga dem som är beroende av bilen på landsbygden eftersom kollektivtrafiken är så dåligt utbyggd där. I de större städerna borde det vara fullt möjligt att leva utan bil, säger klimatexperten Kaisa Kosonen på Greenpeace.

Kosonens arbetsgivare satsar inget krut på den bilfria dagen i år.

– Temadagar kommer och går, men det är viktigt att vi för en kontinuerlig diskussion om detaljplaneringen som fortfarande dikteras av bilismen i de flesta kommuner.

Hon vill bland annat riva upp nuvarande praxis att trygga skattefri bilparkering i anslutning till den egna arbetsplatsen. En arbetsgrupp på Finansministeriet har nyligen kommit fram till samma slutsats.

– Det är viktigt att korrigera alla sådana subventioner som främjar privatbilismen, men som betalas av alla skattebetalare, säger Kosonen.

Rättelse 6 oktober: I en tidigare version stod det att den arbetsgrupp som föreslår skattefri bilparkering i anslutning till arbetsplatsen har tillsatts av Kommunikationsministeriet, men det är Finansministeriet som tillsatt den.

Dessutom är det Traficom, inte Kommunikationsministeriet, som svarar för kampanjen Rörelsens tjusning (se faktarutan).

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning