Arenan, teatrar och Operan intresserade av coronahundar

Anni Vepsäläinen, vd för Finlands mässa som driver Mässcentrum, är intresserad av coronahundar. – Då jag läste att hundar kan identifiera corona tänkte jag direkt att det här är något mycket intressant. Vi har inte fattat några beslut om coronahundar, men vi följer med utvecklingen, säger Vepsäläinen. Bild: Niklas Tallqvist

Snart får flygplatsen sina första fyrbenta coronaportvakter. Arenan, Operan och teatrar är också intresserade av coronahundar. Från Social- och hälsovårdsministeriet hälsar man sakta i backarna och vill först utreda om hundar kan och får användas för att spåra det nya viruset.

Det var meningen att coronahundar redan den här veckan skulle ha trätt i tjänst på flygplatsen för att hitta resenärer med corona bland de tusentals personer som anländer till landet varje dag.

Men Vanda stad, Tullen, föreningen Wise Nose och Helsingfors universitet ville först veta om det fanns några juridiska hinder för att använda hundar vid coronatestning. Det var en svår nöt att knäcka eftersom lagen inte känner till coronahundar.

Social- och hälsovårdsministeriet meddelade att det först måste utredas grundligt om hundar till exempel får sniffa direkt på passagerare som anländer till landet.

I stället för att låta hundarna direkt snusa på förbipasserande, byggs därför en teststation där passagerare ger svettprov som hundarna sedan nosar på och meddelar om svetten luktar corona eller inte.

– Vi hoppas att vi ska få tillstånd att låta hundarna snusa direkt på människor. Det är en förutsättning för att vi senare ska kunna erbjuda coronahundar som kan användas vid sportarenor, konserter eller motsvarande, säger Anna Hielm-Björkman, docent vid veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet.

Hielm-Björkman har sedan coronaepidemin bröt ut i våras forskat i hundars förmåga att upptäcka personer med coronavirus utifrån lukten.

Sedan coronaepidemin bröt ut i våras har forskare undersökt hundars förmåga att identifiera viruset. På bilden hunden Kössi som var först i Finland med att känna igen coronaviruset utifrån hur viruset luktar. Helsingfors-Vanda flygplats får snart coronahundar. Ifall hundarna lyckas väl på flygplatsen blir nästa steg att erbjuda hundar som kan snusa på teater- konsert- eller till exempel mässbesökare. Bild: Niklas Tallqvist

Redan tidigare har hundar använts för att identifiera vissa cancersorter med sitt känsliga luktsinne. Diabetiker använder sig också av hundar som kan slå larm då personens sockervärde sjunker för lågt och epilepsihundar varnar om kommande anfall.

Det är inte bara Hielm-Björkmans forskningsteam som otåligt hoppas på grönt ljus för att använda brukshundar för att dofta på folkmassor. Också Tullen och tullhundarna väntar på besked från Social- och hälsovårdsministeriet.

Medicinalråd: Vi vill först se klara bevis

– Vi ser med intresse på möjligheten att använda coronahundar, men än så länge har vi inte fått några klara bevis på att hundar kan särskilja corona från andra luftvägsinfektioner. Utöver att vi först vill ta del av specifika forskningsresultat, finns det också juridiska frågetecken, säger medicinalrådet Anni Virolainen-Julkunen vid Social- och hälsovårdsministeriet.

Det är till exempel oklart om hundar som sniffar på köande människor kan betraktas röja sekretessbelagd information om folks hälsotillstånd, anser Virolainen-Julkunen.

– Frågan är inte alls så lätt som många skulle önska. Man måste beakta dataskyddet. Min personliga åsikt som läkare är att man ska handskas mycket varsamt med information om människors hälsotillstånd, säger Virolainen-Julkunen.

Kan kräva lagändring

Virolainen-Julkunen påpekar att lagen om smittsamma sjukdomar inte innehåller några som helst paragrafer om hundar. Utöver eventuella justeringar av lagen om smittsamma sjukdomar måste myndigheterna också ta ställning till dataskyddsfrågeställningar om och när det finns vetenskapliga bevis för att coronahundar kan användas för att upptäcka människor som bär på covid-19.

Biträdande stadsdirektören: Vi vill förbättra hälsosäkerheten

Biträdande stadsdirektören i Vanda, Timo Aronkytö, som ansvarar för coronatestningen på flygplatsen, ogillar att det finns krafter på Social- och hälsovårdsministeriet som verkar förhala arbetet med att komma i gång med coronatestningen med hjälp av hundar.

– Det är fel om tjänstemän försöker göra det här till en fråga om dataskydd när det inte handlar om det. Det stämmer att forskningen om metodens tillförlitlighet ännu pågår, men verksamheten gör det möjligt för oss att testa metoden och är ett försök att förbättra hälsosäkerheten, säger Aronkytö.

Beredskapsdirektören: Hundarna har stor potential

Vid Social- och hälsovårdsministeriet verkar det ändå finnas olika uppfattningar om coronahundarna och ifall hundarna kan användas för att snusa direkt på människor.

– Vi ser mycket stor potential i hundarna. Och vi behöver absolut ett pilotprojekt på flygplatsen i Vanda för att senare kunna börja använda hundar också på andra flygplatser och färjterminaler, säger Social- och hälsovårdsministeriets beredskapsdirektör Pekka Tulokas.

Grönt ljus för hundar från dataombudsmannen

Vid dataombudsmannens byrå säger biträdande dataombudsman Anu Talus att en hund som snusar på personer i en kö så att andra personer kan se det, inte går att betrakta som en dataskyddsfråga.

Därmed har dataskyddsombudsmannens byrå inga invändningar ifall någon instans, låt säga en konsertsal eller teater, skulle använda hundar för att skanna publiken innan den släpps in.

Anna Hielm-Björkmans forskningsteam har under det senaste halvåret hjälpt länder världen över hur de kan använda hundar för att upptäcka smittospridare. Inom kort ska till exempel finska coronahundar åka på arbetsuppdrag till Sverige där ett storbolag vill använda hundarna för att masstesta personalen.

I Finland är arrangörer av olika publika evenemang mycket intresserade av tanken att låta hundar snusa på publiken för att förbättra säkerheten.

Hartwall Arenans vd: Vi är intresserade

– Det är en mycket intressant idé. Vi ställer oss positiva till alla tänkbara åtgärder som ökar säkerheten bland publiken. Vi följer med stort intresse hur coronahundarna kommer i gång på flygplatsen, säger Kimmo Kivisilta, vd för Hartwall Arenan.

Också Anni Vepsäläinen, vd för Finlands mässa som driver Mässcentrum, är intresserad av coronahundar.

– Då jag läste att hundar kan identifiera corona tänkte jag direkt att det här är något mycket intressant. Vi har inte fattat några beslut om coronahundar, men vi följer med utvecklingen, säger Vepsäläinen och berättar att Mässcentrum nyss beslutade att man börjar dela ut munskydd till alla besökare för att främja säkerheten.

Också Operachefen Gita Kadambi säger att coronahundar är en intressant tanke.

– Det finns säkert många juridiska och praktiska saker att beakta, men vi följer noga med hur hundarna kommer i gång på flygplatsen, säger Kadambi

Joakim Thibblin, chef för svenska Teatern, kan väl tänka sig att teatern börjar anlita coronahundar.

– Vi är absolut intresserade. Vi ställer oss positiva till alla tänkbara alternativ som ökar säkerheten och gör det möjligt för oss att bedriva vår verksamhet, säger Thibblin.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning