Åren med barnbarnen har blivit fler

De flesta barn hinner i dag uppleva sin farmor och mormor. Bild: Lehtikuva/Johanna Vuonokari

Sedan början av 1900-talet har tiden som mor- och farmödrar får njuta av sina barnbarn ökat markant. Antalet barnbarn har minskat, men man hinner leva med dem betydligt längre, visar ny forskning från Åbo universitet.

De flesta mor- och farmödrar får barnbarn i 50–56-årsåldern. Så har det varit ända sedan slutet av 1700-talet, visar forskning från Åbo universitet.

Däremot har tiden som man hinner leva med sina barnbarn förlängts betydligt sedan början av 1900-talet. Ännu hundra år tidigare fick den äldre generationen i genomsnitt 12–13 barnbarn, varav 3–5 hann födas medan de ännu levde. På 1950-talet föddes i medeltal 7–8 barnbarn, och alla medan mor- och farmödrarna ännu var vid liv.

Forskarteamet vid Åbo universitet har studerat kyrkoböcker från 1790 till 1959 och kartlagt hur många barnbarn en person hann få under sin levnadstid, i vilken ålder man fick barnbarnen och hur länge de hann leva tillsammans.

– Under det här tidsintervallet hann var tredje barn inte uppleva sin farmor eller mormor; över 36 procent föddes efter att mormodern hade dött och nästan 44 procent efter att farmodern hade dött. Men här har det skett en stor förändring till i dag. Redan på 1950-talet hann 80 procent träffa sin mormor och dryga 70 procent sin farmor, säger Simon Chapman, forskare i biologi vid Åbo universitet, i ett pressmeddelande.

Före 1870-talet hann den äldre och yngre generationen leva i medeltal 0–2 år tillsammans. I och med industrialiseringen och bättre hygien och läkarvård förlängdes tiden, och på 1950-talet fick man umgås i medeltal 14 år med sin mormor och 11 år med sin farmor.

Åldern när man får barnbarn har däremot inte ändrats under århundradena.

– Tidigare spelade far- och mormödrarna också en större roll då det gällde att hålla småbarnen vid liv. Numera är de inte längre nyckelpersoner då det gäller barns överlevnad, men flera studier visar ändå att far- och mormödrar har en viktig betydelse då det gäller barnbarnens välmående. Stöd av framför allt mormödrar kan vara en viktig faktor till att döttrar föder barn i snabbare takt och får fler barn jämfört med tidigare, säger Chapman.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning