Arcada och Hanken investerar i nya studentbostäder

Arcadahallen (den bruna byggnaden i förgrunden) kommer att hysa 103 studentbostäder och en idrottshall.Bild: Arkitektbyrå Stefan Ahlman/Tietoa Finland Oy

Yrkeshögskolan Arcada och Hanken intensifierar sitt samarbete för att uppnå synergier. Till de gemensamma satsningarna hör bygget av nya studentbostäder.