Arbetsvägrarförbundet anser att TE-byråernas verksamhet är ren teater

Dagens förnedrande politik vill inte att någon ska komma undan statens grepp. Folk tvingas utföra arbeten de upplever som motbjudande, säger Johannes Ekholm, talesperson för Arbetsvägrarförbundet.Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Arbetsvägrarförbundet vill att alla ska ha rätt till medborgarlön och att ingen ska behöva pruta på sitt människovärde till förmån för kapitalismen. Förbundet för arbetslösa ställer sig skeptiskt till nykomlingen.

Idén till förbundet föddes i och med att författaren Ossi Nyman fick publicitet tidigare i vintras. Nyman, som levt på bidrag under en längre tid, möttes av en del negativa kommentarer, och i den konflikt som uppstod mellan arbetande och arbetslösa i kommentarsfälten resulterade i Arbetsvägrarförbudet.

– Grundpoängen måste tas upp till debatt: dagens förnedrande politik vill inte att någon ska komma undan statens grepp. Folk tvingas utföra arbeten de upplever som motbjudande, och arbetslösa tvingas varje vecka skriva meningslösa ansökningar bara för sakens skull. Arbets- och näringsbyråernas byråkrati är ren teater, säger Johannes Ekholm, talesperson för Arbetsvägrarförbundet.

I stället för att tvinga folk utföra lönearbete förespråkar förbundet medborgarlön.

– Det här skulle garantera att även personer som utför oavlönat arbete, som att ta hand om en närstående eller sköta hushållsarbetet, också får lön för det. I nuläget har man skapat en oavlönad arbetsmarknad där folk tvingas jobba gratis. Därför vill vi bidra till samhällsdebatten och dela ut konkreta tips på hur man kan slingra sig undan byråkratin.

Arbetsvägrarförbundet är inte en registrerad förening, men Ekholm menar att alla medlemmar är seriösa. Målet är att bygga solidaritet och att formulera begrepp som kan användas kollektivt av dem som vill undvika att hamna i statens garn.

– Vi förhåller oss allvarligt till de här frågorna och är ute efter nya lösningar. Alla ska vara berättigade till en basinkomst för att till exempel kunna studera, läsa eller utföra annat oavlönat jobb som i längden skapar värde i samhället. Medborgarlön skulle också lösa problemet med att folk måste ta emot jobb de inte vill ha, och samtidigt tvinga upp lönerna på oattraktiva arbeten.

Enligt förbundet ligger arbetarnas styrka i att vägra arbeta.

– Vi vill inte att man ska bli tvingad till att arbeta, och våra tips på hur man kan komma undan har fått ett mycket positivt mottagande. Jag förstår att vår sak kan te sig konstigt i byråkratins ögon, men det här är ett steg på vägen att avskaffa systemet där kapitalismen drar nytta av folk som hamnat i underläge.

På Työttömien Keskusjärjestö (förbundet för arbetslösa) säger verksamhetsledaren Jukka Haapakoski att Arbetsvägrarförbundet väcker motstridiga känslor.

– Det är bra att det finns flera aktörer som vill sticka hål på de myter som finns om att arbetslösa är lata, och bra att det finns en ny röst som lyfter upp problematiken. Men ett minus i förbundets tänkesätt är att ingen som inte vill det inte ska behöva jobba, det är inte realistiskt. Vem skulle finansiera det?

Työttömien Keskusjärjestö jobbar för att arbetslösa ska hitta en meningsfull tillvaro. Förbundet samarbetar med till exempel olika fackförbund, läroinrättningar, socialen och Arbets- och näringsbyrån. Haapakoski understryker att han håller med om att arbetslösa ska respekteras och att ingen ska behöva gå till en arbetsplats där det förekommer till exempel mobbning, men säger samtidigt att tanken på att avsiktligt avstå från att jobba känns arrogant.

– I stället för att stödja tanken på att inte jobba alls borde samhället satsa ännu mera på stödåtgärder och service för att minska arbetslösheten, säger Haapakoski.

På fredagen skickade Arbetsvägrarförbundet ut en skrivelse där de meddelar att de nu kräver storföretag på en utredning. Företagen ska förklara hur de minskat på arbetsbördan och hur de delat ut sin vinst för att göra livet bättre för människor. Förbundet vill att de företag som inte svarar på utredningen sätts i karens, och att arbetstagarna under karenstiden bara ska utföra halvtidsarbete. Hälften av vinsten borde gå till ändamål för allmänt välbefinnande.

– Den situation som råder nu sätter bara en av parterna, arbetstagaren, i karens. Genom det här förslaget jämnas situationen på arbetsmarknaden ut. En del arbetsgivare basunerar ut hur de skapar arbetstillfällen, alltså skor sig på andras arbete, och det här ofta med skattebetalarnas pengar, säger Joel Kilpi, aktiv inom Arbetsvägrarförbundet i pressmeddelandet.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33