Arbetsoförmögna hänger kvar i registret

Många arbetsoförmögna låter vli att söka stöd eftersom de är marginaliserade eller har gett upp hoppet, visar en ny doktorsavhandling.

Docenten och medborgaraktivisten Ilkka Taipale är bekymrad över arbetsoförmögna personer som inte tillåts gå i pension. En färsk doktorsavhandling visar att det nuvarande sättet att bedöma arbetsförmåga inte fungerar ordentligt för långtidsarbetslösa.

Ilkka Taipale. Bild: Lehtikuva/Milla Takala

Taipale bedömer att nästan 20 000 personer borde få pension i enlighet med gällande lagstiftning. Han säger att pensionskriterierna delvis är föråldrade och inte beaktar sådana som inte klarar sig i arbetslivet.

– Cirka 70 000 har inget att skaffa på arbetsmarknaden även om det fanns jobb. Man kan räkna dem som oförmögna till arbete.

Taipale säger att man borde göra systematiska pensionsutredningar i Finland och utbilda läkare för att utföra dem.

Rehabiliteringsöverläkare Virpi Heikkinens avhandling visar att alla arbetsoförmögna inte ens är medvetna om sina pensionsmöjligheter. Många låter bli att söka stöd eftersom de är marginaliserade eller har gett upp hoppet.

Svårt att få pensionsutlåtande

Heikkinen säger att den offentliga hälsovården inte i tillräcklig grad identifierar folk som är arbetsoförmögna och inte klarar av att hänvisa dem vidare till undersökningar. Ett problem är att i Finland bedöms arbetsförmågan vanligen inom företagshälsovården, vilken arbetslösa inte har tillgång till.

En del hade fått sin arbetsförmåga bedömd men inget pensionsutlåtande. De hade konstaterats ha till exempel nedsatt funktionsförmåga.

– Deras hälsotillstånd hade till synes beaktats men de fick förbli långtidsarbetslösa.

Heikkinen anser att bedömningen av arbetsförmågan ofta är för snäv och inte visar personens verkliga funktionsduglighet.

Män fick lättare pension än kvinnor

Taipale har i årtionden arbetat för att arbetsoförmögna personer ska få gå i pension.

– Ännu på 1970-talet fick en person som var arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller av andra skäl ganska automatiskt gå i pension. Efter det förändrades situationen dramatiskt.

I millennieskiftet vaknade folk upp till problemet och ELMA-projektet startades för att reda ut långtidsarbetslösas pensionsmöjligheter. 

I sin avhandling berättar Heikkinen om tammerforsiska långtidsarbetslösa som deltog i projektet. Efter utredningen fick mer än hälften ett positivt pensionsbeslut, vilket också motsvarar de riksomfattande siffrorna.

Den typiska personen i avhandlingens material var en sjuklig människa som gjort en lång arbetskarriär. Den näst vanligaste var en alkoholistman med en blygsam karriär och som supit bort sin hälsa. 

Männen hade fått flera positiva pensionsbeslut än kvinnorna.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03