Arbetsmarknaden behöver människor som vill lära sig

Anne Brunila.Bild: Ari Sundberg/SPT

I framtiden förväntas arbetstagare allt oftare ha modet och förmågan att byta arbetsuppgifter, jobb och även bransch. Därför behöver utbildningssystemet reformeras.