Arbetslösheten minskar på alla fronter – 90 000 fler sysselsatta än förra året

Sysselsättningsgraden närmar sig regeringens mål på 72 procent. Trenden ligger nu på 71,4 procent, enligt Statistikcentralens siffror från maj.

– 90 000 fler sysselsatta än förra året är en väldigt bra siffra, säger Johanna Alatalo, konsultativ tjänsteman på Arbets- och näringsministeriet.

Sysselsättningsgraden i maj var 72,3 procent , men enligt Alatalo kan man ännu inte säga att regeringen nått sitt sysselsättningsmål på 72 procent eftersom man måste se på helheten under en längre tidsperiod och trenden ligger på 71,4 procent.

Har regeringens aktiveringsmodell påverkat utvecklingen?

– Det är väldigt svårt att säga i det här skedet, det behövs mer forskning under en längre tid för att kunna svara på det, säger Alatalo.

Enligt Statistikcentralen var antalet arbetslösa i maj 261 000, alltså 35 000 färre än förra året. Också Arbets- och näringsministeriets siffror visar en positiv trend och i maj fanns 50 000 färre arbetslösa arbetssökande vid arbets- och näringsbyråerna, en minskning på 17 procent jämfört med förra året.

Statistikcentralen och ministeriet mäter arbetskraften på olika sätt vilket leder till olika mätresultat. Gemensamt är ändå en positiv trend jämfört med förra året.

Enligt Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande minskade också mängden unga arbetssökande under 25 år och antalet permitterade, samtidigt som det fanns fler lediga jobb. Enligt ministeriet fanns det i maj 118 600 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 21 100 fler än 2017.

– Det är en äkta minskning i arbetslösheten, det är frågan om så stora siffror, säger Alatalo.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03