Arbetskraftsbrist drabbar Tyskland

Arbetskraftsbristen är stor i Europas största ekonomi Tyskland. Arkivbild. Bild: TT/Malin Hoelstad

Bristen på kvalificerad arbetskraft i Tyskland kostar den tyska ekonomin närmare en procentenhet i produktion per år, enligt ett av landets ledande ekonomiska institut IW.

Arbetskraftsbristen i Tyskland följer på en blomstrande arbetsmarknad och rekordhöga sysselsättningsnivåer.

Eftersom den ekonomiska utvecklingen pekat uppåt de senaste nio åren samtidigt som antalet i arbetsför ålder återkommande varit för få har företag i landet fått det allt tuffare att hitta anpassad arbetskraft. Även om företagen skulle anställa alla kvalificerade, arbetslösa personer i Tyskland skulle arbetskraftsbristen uppgå i hundratusentals, enligt IW:s beräkningar.

Enligt institutet skulle produktionen i Europas största ekonomi stiga med 0,6 procentenheter om alla företag kunde fylla sitt behov av arbetskraft. Eftersom ett utökande av personalstyrkan oftast innebär större kapitalinvesteringar går landet miste om 0,9 procentenheter på mellanlång sikt, resonerar IW.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46