Arbetskraftsbrist drabbar Tyskland

Arbetskraftsbristen är stor i Europas största ekonomi Tyskland. Arkivbild. Bild: TT/Malin Hoelstad

Bristen på kvalificerad arbetskraft i Tyskland kostar den tyska ekonomin närmare en procentenhet i produktion per år, enligt ett av landets ledande ekonomiska institut IW.

Arbetskraftsbristen i Tyskland följer på en blomstrande arbetsmarknad och rekordhöga sysselsättningsnivåer.

Eftersom den ekonomiska utvecklingen pekat uppåt de senaste nio åren samtidigt som antalet i arbetsför ålder återkommande varit för få har företag i landet fått det allt tuffare att hitta anpassad arbetskraft. Även om företagen skulle anställa alla kvalificerade, arbetslösa personer i Tyskland skulle arbetskraftsbristen uppgå i hundratusentals, enligt IW:s beräkningar.

Enligt institutet skulle produktionen i Europas största ekonomi stiga med 0,6 procentenheter om alla företag kunde fylla sitt behov av arbetskraft. Eftersom ett utökande av personalstyrkan oftast innebär större kapitalinvesteringar går landet miste om 0,9 procentenheter på mellanlång sikt, resonerar IW.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning