Arbetskraft som blivit omhändertagen och utbildad på någon annans bekostnad är den mogna frukten de flesta länder förstår att plocka

"Migrationsverket behöver rulla ut den röda mattan för dem som vill komma till Finland."

Finland är skuldsatt till knappt 55 procent av bnp. Innan 2021 är slut har vi uppskattningsvis kommit upp till 57 procent. Inom den Europeiska unionen är man i genomsnitt uppe i 90 procent. Den...