Arbetshälsoinstitutet: Utmattning i arbetet ökar särskilt bland unga och ensamstående

Under hösten försämrades engagemanget i arbetet bland både distans- och närarbetande. Arbetshälsoinstitutet betonar hur viktigt det är med pauser och positiv respons. Bild: Ari Sundberg/SPT

Unga rapporterar om mindre engagemang i arbetet och större arbetsrelaterad utmattning än andra åldersgrupper.

Coronaviruspandemin och dess följder har försämrat finländarnas arbetshälsa, uppger Arbetshälsoinstitutet.

Under fjolåret rapporterade allt fler om utmattning och likgiltighet inför arbetet.

Enligt Arbetshälsoinstitutet har välbefinnandet försämrats speciellt bland yngre arbetstagare och ensamstående som arbetar på distans.

Janne Kaltiainen, specialforskare vid Arbetshälsoinstitutet, konstaterar i ett pressmeddelande att unga i högre grad har rapporterat om ett försämrat engagemang i sitt arbete och större problem med arbetsutmattning än andra åldersgrupper.

Under hösten försämrades engagemanget i arbetet både bland dem som jobbade på distans och dem som närarbetade. Den tydliga ökningen av likgiltighet i arbetet, som syntes under våren hos distansarbetare, observerades däremot inte längre i samma utsträckning hösten 2020.

"Under coronatiden har fokus ofta legat på dem som övergått till distansarbete, men det är viktigt att observera att symtomen på arbetsutmattning ökade också hos dem som närarbetar under hösten", säger Kaltiainen i ett pressmeddelande.

Positiv respons

Arbetshälsoinstitutet lyfter fram att det behövs kontakt mellan kolleger och ledningen, positiv respons för det egna och andras arbete som upprätthåller arbetets meningsfullhet och tillräckligt med pauser under arbetsdagen för att förbättra arbetshälsan i den exceptionella situationen.

Uppgifterna framgår av resultaten i Arbetshälsoinstitutets uppföljningsundersökning "Hur mår Finland?". 757 sysselsatta finländare besvarade tre enkäter.

Uppföljningsundersökningens tidigare resultat visade att arbetshälsan i regel förbättrades under coronavåren.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Med sikte på en hållbar framtid – ingenjörerna visar vägen

Mer läsning