Arbetsgrupp: Valfrihet också i specialistvården

Mor och dotter i väntrummet på en läkarstation i Helsingfors. Bild: Roni Rekomaa

Den arbetsgrupp som dryftar valfriheten inom social- och hälsovården föreslår att valfriheten ska omfatta strikt definierad specialiserad sjukvård. Det skulle bland annat kunna handla om operationer som planeras på förhand.

Enligt arbetsgruppen skulle staten i egenskap av finansierare besluta vilka tjänster som omfattas av valfriheten. Staten skulle också få bestämma på vilka grunder man kan bli serviceproducent och hur ersättningsprinciperna för producenterna och klient- och patientavgifterna ska se ut. Ersättningarna och avgifterna skulle vara de samma oberoende av producent.

Landskapen skulle säkerställa att alla invånare får den social- och hälsovård de behöver.

Arbetsgruppen, som leds av professor Mats Brommels, överlämnar en mellanrapport till familje- och omsorgsminister Juha Rehula (C) i dag.

Omläggningarna är en del av reformen av social- och hälsovårdsystemet. Det är meningen att Brommels grupp ska ha sitt slutliga förslag klart i slutet av maj.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning