Arbetsgrupp utreder tunnel till Tallinn

Myndigheterna i Estland och Tallinn gör nya tunnelutredningar men bygget saknar pengar, närmare bestämt 13–20 miljarder euro. Bild: Raul Mee

Nya utredningen ska vara klar i maj, säger kommunikationsminister Anne Berner (C).

Kommunikationsministeriet i Finland har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att evaluera slutsatserna i den EU-finansierade tunnelrapport som nyligen presenterades i Tallinn.

– Tunneln mellan Helsingfors och Tallinn är ett viktigt projekt. Nu fortsätter vi utredningarna, förklarar minister Anne Berner i ett pressmeddelande,

I arbetsgruppen ingår representanter från kommunikationsministerierna i Estland och Finland samt tunnelstäderna. Arbetsgruppen ska komma med rekommendationer i maj.

Senare i vår ska också Peter Vesterbacka, som åtminstone delar av förvaltningen förhåller sig skeptiskt till, presentera ny information i sitt tunnelprojekt.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning