Arbetsgrupp utreder hur trafikutsläppen ska halveras före 2030

Kommunikationsminister Sanna Marin (SDP) säger att lösningarna ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara. Bild: Erik Sandström/SPT

En bred skara organisationer medverkar i arbetsgruppen som utreder hur trafikutsläppen kan minskas på ett ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Kommunikationsminister Sanna Marin (SDP) har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda Finlands färdplan mot fossilfria transporter. Regeringen har förbundit sig att halvera utsläppen från trafiken och transporterna före 2030. Arbetsgruppens arbete ska vara klart i oktober 2020, skriver Kommunikationsministeriet i ett pressmeddelande.

– Lösningarna ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara, säger kommunikationsminister Marin i pressmeddelandet.

Arbetsgruppens uppgift är att fastställa vad som behöver göras och bedöma både kostnadseffektiviteten och konsekvenserna. Ordförande är Sabina Lindström, avdelningschef för ministeriets nätavdelning.

Förra veckan föreslog Aalto-universitetets ekonomer en modell med utsläppshandel för att halvera trafikutsläppen. Idén är att marknaden skulle bestämma kostnaden för att halvera utsläppen. Enligt Marin var utredningen inte förenlig med vad man har kommit överens om i regeringsprogrammet.

I arbetsgruppen ingår representanter för:

Fackförbundet Pro.

Automobilförbundet.

Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT.

Bilimportörerna.

Biokierto.

Finsk Energiindustri.

Ficom.

Finavia Abp.

Finnair Abp.

ITS Finland.

Kommunförbundet.

Transport- och kommunikationsverket.

Linja-autoliitto.

Logistiikkayritysten liitto.

Meriteollisuus.

Cykelförbundet.

SKAL.

Finlands Naturskyddsförbund.

Finlands Hamnförbund.

Rederierna i Finland.

Taksiliitto.

Teknologiindustrin.

Trafikledsverket.

VR-Group.

Jord- och skogsbruksministeriet.

Arbets- och näringsministeriet.

Finansministeriet.

Miljöministeriet.

Klimatpanelen.

Sitra.

Teknologiska forskningscentralen VTT.

WWF och Statens ekonomiska forskningscentral har också fått en inbjudan. Arbetsgruppen kan kompletteras efter hand.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning