Arbetsgrupp ska ta fram lösningar på skarvproblematiken – SLC: "Ännu ett desperat försök"

Skarv. Bild: Pixabay

Miljöministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska ta tag i skarvfrågan.

Arbetsgruppen ska jobba i ett år från och med november 2018. Arbetsgruppen hade sitt inledande möte på tisdag.

Arbetsgruppen består av representanter för bland annat myndigheter, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) och Fiskarförbundet. Målet är att ta fram en nationell skarvstrategi för att begränsa de skador som skarvar orsakar. I april 2016 publicerades den förra nationella skarvstrategin.

– Att en ny skarvarbetsgrupp har tillsatts är ännu ett desperat försök för att begränsa de skador som skarvarna orsakar. Kustremsan, särskilt svenskspråkiga Österbotten, är värst drabbat, säger SLC:s representant Stefan Thölix i ett pressmeddelande.

Europeiska kommissionens representant direktör Humberto Delgado Rosa deltog i det inledande mötet.

Enligt Thölix finns det redan redskap för att begränsa skarvskador, men Finland hanterar skarvfrågan på ett annat sätt än övriga Norden och Europa. Bland annat anser SLC att beslutsprocessen för att skrämma bort skarv eller olja äggen är för långsam.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46