Arbetsgrupp föreslår nya åtgärder för att skydda saimenvikaren

Rådande begränsningar har förbättrat situationen för saimenvikaren, men arbetsgruppen anser ändå att ytterligare skydd av arten behövs. Bild: Mervi Kunnasranta/Miljöförvaltningen

Bland de nya åtgärderna finns att utöka fiskebegränsningsområdet och fortsätta utveckla mer sälsäkra fiskeredskap.

Arbetsgruppen Saimenvikaren och fisket har tagit fram nya metoder för att skydda den utrotningshotade sälarten saimenvikaren.

Arbetsgruppen överlämnade sin slutrapport till jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C) på torsdagen.

Ett problem är att saimenvikaren i dag riskerar att dö efter att ha fastnat i nät och andra fiskeredskap. Arbetsgruppen har nu utrett hur man bättre kunde skydda sälkutarna.

I nuläget finns en del begränsningar för fisket som ska se till att skydda arten. Begränsningarna har förbättrat situationen för saimenvikaren märkbart. Arten har under 2000-talet ökat från cirka 240 till omkring 420-430 individer.

Trots det ser arbetsgruppen inte begränsningarna som tillräckliga. Gruppen föreslår att det nuvarande skyddsområdet utvidgas till vissa områden där man vet att saimenvikaren bygger bo. Den förändringen skulle innebära att området utökas från 2 770 till omkring 3 000 kvadratkilometer.

Inom skyddsområdet har nätfiske varit totalförbjudet från den 15 april till den 30 juni. Arbetsgruppen var inte enig kring den framtida begränsningsperioden, och tog därför i stället fram en konsekvensbedömning som beslutsfattarna senare kan använda sig av.

Saimenområdet är ytterst viktigt ekonomiskt, eftersom området producerar en tredjedel av värdet av det kommersiella fisket i insjöarna i Finland. Därmed behöver begränsningar och ekonomi balanseras, och gruppen föreslår bland annat att man ska fortsätta utveckla sälsäkra fiskeredskap.

Den nuvarande förordningen om fiskebegränsningar i Saimen gäller fram till april 2021. Innan början av april utlovar statsrådet en ny förordning som grundas bland annat på arbetsgruppens slutrapport.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning