Arbetsgrupp: Esperi Care har mycket kvar att göra

Bild: Martti Kainulainen/Lehtikuva

Det finns fortfarande för lite personal i vissa av vårdhemmen och återkommande problem är bristande kommunikation, arbetsledning och introduktion i arbetet, visar en kvalitetsutredning som vårdbolaget Esperi Care har beställt.

I våras tillsatte vårdbolaget Esperi Care en utomstående arbetsgrupp för att granska och utveckla kvaliteten vid vårdhemmen, sedan grova försummelser i vården uppdagats.

Esperi Care hamnade i ljuskäglan förra vintern då myndigheterna stängde vårdhemmet Ulrika i Kristinesstad, som drevs av Esperi Care, till följd av vanvård. Snart visade det sig att myndigheterna upprepade gånger varit tvungna att ingripa i oegentligheter på vårdhemmen, och Esperi Care var inte det enda vårdbolag som inte höll måttet.

Oegentligheterna handlade bland annat om alltför lite personal, uteblivna vårdåtgärder, slarv med medicinering och äldre och personer med funktionsnedsättning som försummades.

Nu har Esperi Care polerat skölden och ändrat kurs, försäkrar bolagsledningen. Från att ha placerat tillväxten i centrum är det nu kvaliteten som ska stå i centrum.

– Tidigare var vår strategiska tyngdpunkt tillväxt, men sedan januari i fjol har företagsköpen upphört och tyngdpunkten ligger nu på kvaliteten och personalen, säger vice vd Heini Pirttijärvi, då Esperi Care håller presskonferens på torsdagen.

Bolaget har under året bland annat gjort 2000 nyrekryteringar, och fastanställt en del av den gamla personalen. Mer arbetstimmar satsas också på ledarskap och på stödfunktioner, för att frigöra vårdpersonalen för egentligt vårdarbete. Företaget räknar upp en lång rad åtgärder och goda föresatser, men vill inte gå in på kostnader.

– Det är klart att vi diskuterar med kommunerna. Det här är en stor samhällelig fråga. Vad vill vi i Finland att pengarna används till? säger Pirttijärvi.

Kvalitetsarbetsgruppen har bestått av en rad experter under ledning av professor emeritus i geriatri Jaakko Valvanne. Arbetsgruppen noterar att personalbrist fortfarande är ett problem på vissa vårdhem, att det behövs grundligare introduktion för nyanställda och bättre kommunikation mellan alla parter – såväl ledning som personal, boende och deras anhöriga.

– En central fråga handlar om att lyssna mer på de vuxna som bor i enheterna, och på deras anhöriga. Detsamma gäller personalen, som upplevt att signalen varit att man inte bryr sig, säger Valvanne.

Det är på gång, försäkrar personaldirektören Maria Pajamo.

– Det här är en enorm kulturförändring för oss, det måste man ärligt säga. Och den kommer att ta tid.

För utvärderingen har kvalitetsgruppen tagit del av enkäter, intervjuat chefer på vårdhemmen och träffat personal, boende och anhöriga.

Läs också: Förskräcklig vanvård på Esperis vårdhem – patienterna har gått oätna och oduschade

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning