Arbetsgivarna planerar anställa fler – optimismen störst i norra Finland

I Lappland upplever turismbranschen ett uppsving och inom hotell- och restaurangbranschen råder det brist på arbetskraft. Bilden är från snöslottet i Kemi. Bild: Business Finland

Finländska arbetsgivare är optimistiska vad gäller möjligheterna att anställa mer personal under de närmaste månaderna. Det framgår av bemanningsföretaget Manpower Groups arbetsmarknadsbarometer.

22 procent av de arbetsgivare som deltagit i Manpowers arbetsmarknadsbarometer räknar med att nyanställa under perioden april–juni. 6 procent tror att personalen krymper, medan 72 procent bedömer att personalstyrkan är oförändrad.

Den indikator som mäter arbetsgivarnas avsikter att nyanställa uppvisar nu sitt högsta värde sedan Manpowers mätningar startade i Finland för över fem år sedan. Värdet har förstärkts flera kvartal i rad.

Regionalt sett är optimismen störst i norra Finland, medan läget är osäkrast i västra Finland.

– I norr har turismen utvecklats gynnsamt under hela fjolåret, vilket gett skjuts åt hotell- och restaurangbranschen samt detaljhandeln. På turistorter i Lappland råder det brist på arbetskraft, säger Manpower Groups Finlandschef Matti Kariola.

I Finland överlag väntas antalet anställda öka i de flesta branscher – framför allt inom finans-, försäkrings- och fastighetsbranschen, men också inom industrin och byggsektorn.

– I många branscher är arbetsgivarna oroade över tillgången till kvalificerad arbetskraft, vilket kan bli ett hinder för tillväxt. Bristen på kunnande är störst inom it- och digitala branscher samt inom försäljning och kundbetjäning.

Mest pessimistisk är transport- och lagerbranschen samt mediebranschen.

Manpower Group Employment Outlook Survey görs i 44 länder. För den finländska delen intervjuades 626 arbetsgivare.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03