Arbetsgivarna: Industristrejken kostar samhället hundratals miljoner euro

Nästa veckas strejk hotar att lamslå exportindustrin och kommer att förorsaka ekonomiska förluster på hundratals miljoner euro, uppger arbetsgivarorganisationerna Finlands Näringsliv EK och Teknologiindustrin. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Nästa veckas strejker inom industrin beräknas förorsaka det finska samhället ekonomiska förluster på hundratals miljoner euro, uppger arbetsgivarorganisationerna Finlands Näringsliv EK och Teknologiindustrin.

– När vi beräknar strejkens inverkan på bruttonationalprodukten så kommer strejken att ge upphov till ekonomiska förluster på cirka 200 miljoner euro, säger chefsekonom Penna Urrila på Finlands Näringsliv EK.

Enligt EK uppgår förlusterna till cirka en halv miljard euro om man beaktar strejkens effekter på företagens omsättning. Finlands Näringslivs ekonomiska kalkyler bygger på Statistikcentralens beräkningsmodeller och information som organisationens medlemsföretag har uppgett.

– Strejken beräknas pågå i tre dagars tid, men inom till exempel processindustrin kommer produktionen att stå stilla mycket längre än så. Det här påverkar produktionens kvalitet eftersom det tar tid att avveckla och köra i gång produktionen på nytt, säger Urrila.

Avbrott i leveranserna

EK:s kalkyler beaktar endast de omedelbara ekonomiska konsekvenserna för Finlands bnp. Prognosen tar hänsyn till strejkens effekter på distributionen av råvaror liksom underleverantörernas situation, men beaktar inte de långsiktiga effekterna på företagens konkurrenskraft.

– Det föreligger en reell risk att en del företag förlorar sina kunder på grund av avbrott i leveranserna. Det är sällan som multinationella bolag med fabriker i flera länder kan omdirigera sina leveranser via andra produktionsenheter på så kort varsel.

Framför allt den kemiska industrin, metallförädlingsbranschen och pappersindustrin kommer att drabbas hårt av strejken, uppger EK.

– På grund av Finlands geografiska läge påverkas logistiken för varuleveranserna hårdare än i till exempel Centraleuropa. Vi har inga alternativa rutter för frakten av exportindustrins varor, säger Urrila.

Skamfilat rykte

Upp till 80 000 personer kommer att gå i strejk på måndag om arbetsgivarparterna och fackförbunden inte når en uppgörelse i tvisten om ett nytt kollektivavtal under helgen.

– Vi har räknat ut att våra medlemsföretag kommer att förlora cirka 400 miljoner euro på den här strejken, säger chefsekonom Petteri Rautaporras på Teknologiindustrin.

Enligt Rautaporras bygger kalkylerna på det sammanlagda värdet på den produktion som går förlorad på grund av strejken.

– Det är egentligen väldigt svårt för företagen att gardera sig mot strejkens negativa effekter eftersom de flesta bolag inom teknologiindustrin inte håller sig med stora lager som kunde fungera som en slags buffert. Allting produceras direkt för kundernas behov, säger Rautaporras.

En del av strejkens negativa effekter är svårare att kvantifiera.

– Det är svårt att sätta en prislapp på strejkens inverkan på den finska industrins renommé. Om Finlands rykte tar skada kan det också leda till ogjorda utländska investeringar och uteblivna leveranser av finska produkter.

"Förnuftet segrar"

På oljebolaget Nestes anläggning i Sköldvik har man redan påbörjat nedkörningen av produktionen som en försiktighetsåtgärd inför nästa veckas strejk.

– Vi har i samförstånd med facket kommit överens om att en del fackanslutna arbetstagare jobbar under strejken för att garantera att det inte inträffar läckage eller att tekniken tar skada på grund av nedtrappningen av produktionen, säger personal- och upphandlingsdirektör Hannele Jakosuo-Jansson på Neste.

Hon vill inte uttala sig om de ekonomiska förluster som är att vänta på grund av strejken.

– Jag utgår från att förnuftet segrar och att vi når en uppgörelse före måndagen, säger hon.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning