Arbete och lön för alla som arbetar

Niclas Jansson jobbar på skolkök i Grankulla och trivs bra. Melanie Shametaj är sakkunnig i sysselsättningsfrågor på FDUV. Bild: Niklas Tallqvist

Bland dem som har en intellektuell funktionsnedsättning kunde betydligt fler arbeta än i dag. De som gör en arbetsinsats ska få lön, vilket alla som arbetar inte får just nu.

En högre sysselsättningsgrad är ett brett omfattat mål i vårt land. Ett sätt att nå målet är att människor som av en eller annan orsak inte kan jobba fullt ut – vare sig det handlar om arbetstiden ell...