Arbete, kärlek och släkt är drivkrafter – tusen nordbor flyttar till Finland varje år

Lina Gahnström bor i Berghäll i Helsingfors och vistas mycket i Ingå. Där köpte hennes farföräldrar ett lantställe på 1940-talet som har gjort att hon har vistats i Finland alla sin barndoms somrar och bott här i över tio år. Bild: Niklas Tallqvist

Omkring tusen nordbor flyttar till Finland per år. Nu bor närmare 33 000 sverigesvenskar här, vilket är nästan lika många som alla svenskspråkiga i Helsingfors. Lina Gahnström flyttade på grund av sina rötter, Håkan Strömmer av kärlek.

Den ökande finlandssvenska emigrationen till Sverige har väckt en hel del oro i Svenskfinland. I en rapport, som publiceras på onsdagen, lyfter Tankesmedjan Magma fram den omvända flyttrörelsen: nordb...