Arbetarskyddsmyndigheten: Många utländska arbetstagare får för lite lön

Arbetarskyddsmyndigheten har vid tillsynen av utländska arbetstagare i Finland observerat att grundlönen ofta ligger under kollektivavtalets miniminivå. Bild: SPT/Linnea De La Chapelle

En vanlig brist är att arbetstagaren inte betalar ut tillägg eller att grundlönen ligger under kollektivavtalets miniminivå.

Det har framkommit många brister i utbetalning av löner till utländska arbetstagare som utstationerats i Finland. Detta framkommer i en granskning som gjorts av arbetarskyddsmyndigheterna under 2019. Det landsomfattande tillsynsprojektet har granskat minimivillkoren och arbetstiderna för olika anställningar meddelar regionförvaltningsverket i ett pressmeddelande.

I ungefär hälften av fallen påträffades brister i lönerna. Dessutom fanns brister i kontrollen av arbetstider i cirka hälften av de granskade fallen.

Hittills har man granskat ungefär hundra arbetsplatser. De gäller främst företag som skickar arbetstagare till Finland, men också företag som beställer utländsk arbetskraft.

Avgifter kan bli aktuella

De företag som skickar arbetstagare till Finland har under två år varit skyldiga att göra en förhandsanmälning till arbetarskyddsmyndigheten innan arbetet börjar.

Bland hälften av de granskade arbetsplatserna har den här anmälan inte gjorts eller gjorts bristfälligt. Om man inte gör det kan man bli tvungen att betala en avgift på 1 000-10 000 euro.

Tillsynens syfte är att bekämpa grå ekonomi.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning