Är Yle Vegas programutbud grundlagsvidrigt?

Bild: Mostphotos

Om en växande andel av den svenskspråkiga befolkningen måste ty sig till de finska radiokanalernas utbud på kulturens område borde varningsklockorna ringa på Rundradions svenska enhet.

Trygve Söderling slår huvudet på spiken i sin debattartikel om Yle Vegas programutbud (HBL 22.9). Lägesbeskrivningen och -bedömningen Söderling bjuder på överensstämmer i allt väsentligt med mina egna erfarenheter av Vegas torftiga och underhållningscentrerade anrättningar på kulturens område.

Det är, som Söderling skickligt exemplifierar, lätt att rada upp en lång rad program och röster på i synnerhet Radio Ykkönens programtablå som inte har någon motsvarighet på svenskt håll. På musikens område är det vid sidan av Maisteri Lindgrens förträffliga föreläsningar frågan om program som Klassikkoparatiisi, Narrin aamulaulu, Riston valinta, Maailmanmusiikki, Muistojen bulevardi etcetera. Vegas svar på detta rika och njutbara musikutbud motsvaras av ett i och för sig ambitiöst program på svenska, det vill säga Den klassiska kvällen. Men är det meningen att finlandssvensken ska klara sig med ett hyggligt musikprogram i veckan när hans finska landsman dagligen serveras motsvarande meny?

I stort sett samma situation gäller på kulturens andra områden. Var hittar finlandssvensken motsvarigheter till Radio Ykkönens Lukupiiri (bokdiskussion med lyssnare), Roman Schatz' Maamme kirja-program, Kalle Haatainens historieinriktade program och så vidare. Den slående obalansen i utbudet framträder över hela kulturfältet.

Överfört till ett mera allmänt plan diskuterar vi vår finlandssvenska minoritets kulturella rättigheter. Enligt paragraf 17 i grundlagen ska det allmänna tillgodose den finskspråkiga och svenskspråkiga befolkningens kulturella och samhälleliga behov på lika grunder. Samma stadgande ingår i mera tillämpad form i paragraf 7 i rundradiolagen. Man måste alltså ställa sig frågan om den nuvarande situationen är lagenlig.

Kulturella behov kan rimligen inte likställas med underhållning modell lätt såsom Yle Vega förefaller ha tolkat sitt uppdrag. Om en växande andel av den svenskspråkiga befolkningen måste ty sig till de finska radiokanalernas utbud på kulturens område borde varningsklockorna ringa på Rundradions svenska enhet. Och kanske också någon annanstans.

Magnus Cederlöf, Esbo/Ekenäs

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Pionjären inom styling

Mer läsning