Är vattenångan boven i dramat?

Haltar resonemanget i klimatvetenskapen? Är alltså koldioxid inte den gas i atmosfären som påverkar?

Barnboken "Det blåser på månen" av Eric Linklater visade sig sann fastän vinden är partiklar i stormar från vår sol. I samma anda frågar jag varför det är så kallt på Mars. Enligt klimatforskarna höjer koldioxid temperaturen här på jorden, men Mars' atmosfär är nästan ren koldioxid (95 procent), men ändå är det kallt (medeltemperatur -63 grader).

Haltar resonemanget i klimatvetenskapen? Är alltså koldioxid inte den gas i atmosfären som påverkar? Före Apollo-programmet måste säkert påståendet att det blåser på månen ansetts som ovetenskapligt strunt, varför även påståendet att koldioxid värmer kanske är ovetenskapligt strunt.

Min misstanke är att gasen som både påverkar och värmer är en gas som inte räknas (78 procent kväve, 21 procent syre, 0,038 procent koldioxid), alltså vattenånga.

John-Eric Söderman Esbo