Är våra hav nutidens vilda västern

Vi beskattar landburna fordon för deras utsläpp, men blundar för kryssningsfartygens koldioxidutsläpp.

Jag har under juli tagit del av HBL:s artiklar och insändare om hur vi hanterar kryssnings- och övrig sjötrafik i Östersjön och Norden, främst vad gäller utsläpp av näringsämnen och koldioxid i våra hav.

Som ordförande i den åländska delegationen för Nordiska rådet har jag skickat in ett medlemsförslag till Mittengruppen i rådet, min politiska grupp, avseende de frågor som berörs i insändare och artiklar. Vi behöver absolut få mer fakta och kunskap för att fatta kloka beslut.

Det är märkligt och besvärande det som nämns, att haven här i Norden hanteras så illa som vi nu tillåter. Varför beslutar regeringarna i Norden att exempelvis utedass är ett problem när lastfartyg och kryssningsfartyg med 3 000 människor får fara runt i exempelvis Östersjön och släppa ut en del av sitt avloppsvatten i havet. Vi beskattar landburna fordon för deras utsläpp, men blundar för kryssningsfartygens koldioxidutsläpp. Den lilla människan skall anpassa sig för det är lättare att kontrollera medan de större producenterna som rör sig på internationellt vatten slipper undan kontroll och beskattning. Sen skall vi undvika att tvätta mattor vid stränderna för att kompensera för de stora utsläpp som sker ute i haven. Det är lite vilda västern när det gäller miljöpåverkan till havs.

Nordiska rådet tillsammans med ministerrådet behöver få mera fakta om den påverkan som kryssningstrafiken och övrig kommersiell trafik har på våra hav i Norden. Detta är ett problem lika mycket för Östersjön som områdena längs med den norska kusten, Svalbard, Grönland och Island. Vi behöver få fakta om det ekonomiska utfallet för de orter som får besök, något som har efterfrågats runtom i Norden vid olika möten. Finns det en total positiv ekonomisk påverkan för de landbaserade verksamheterna på de besökta orterna? Både små och stora orter besöks och utfallet kan säkert variera.

Denna fråga är också aktuell i Medelhavet. Det är hög tid att vi i Norden även kritiskt granskar kryssningstrafiken i Norden.

Innan vi har fakta skall vi vänta med beslut. Vårt samhälle skall bygga på lagar och ett bra faktaunderlag.

Mikael Staffas, lagtingsledamot (Liberalerna), Mariehamn

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning