Är Svenskfinland hotat?

Bild: SPT / Mikael Sjövall

Den dramatiska ökningen av tvåspråkiga bland finlandssvenskarna i en färsk barometer är en stor förändring som väcker många frågor. Är Svenskfinland hotat? Vittrar SFP:s väljarbas sönder?

Den färska finlandssvenska barometern visar att betydligt fler finlandssvenskar i dag, jämfört med för tio år sedan, uppfattar sig själva som tvåspråkiga, inte som svenskspråkiga.Det är den absolut st...