Är ministerportföljerna rätt packade?

Ifall flera månader av ledigheten öronmärks för en förälder som inte tar sitt ansvar är det i slutändan barnet som blir lidande.

Finland har fått ett nytt regeringsprogram, och ur jämställdhetssynvinkel ser det mycket bra ut så här långt. Programmet innehåller en trovärdig lägesanalys, ambitiösa mål och genomförbara uppfö...