Är Porkkala estniska?

Egentligen har vi ett pärlband av orter och platser med estniska namn längs Finska viken till Åland.

Angående "våra språkvårdare" och hävdvunna geografiska namn (HBL 7.3) tycks åsikterna de framför vara minst sagt lustiga. När det gäller svenska namn i Estland har de tagit sig rätten att ersätta Dorpat med estniskans Tartu, men finskan har ändå fått behålla formen Tartto. Angående Reval skall det ersättas med Tallinn, men på finska skall formen Tallinna användas.

Sedan har vi de estnisksvenska bygderna Nargö, Odinsholm, Rågöarna, Dagö, Nuckö, Ösel, Ormsö och Runö – tillsvidare gäller alltså det svenska namnet, men hur är det med Hapsal, estniska Hapsalu? Och för att ta steget över viken, till exempel till Turku, som kommer från det gamla ordet tǔrgǔ som betyder torg eller marknadsplats, – får staden fortfarande heta Åbo?

Egentligen har vi ett pärlband av orter och platser med estniska namn längs Finska viken till Åland, jag tänker här på Emsalö, antar att ön borde enligt "våra språkvårdare" nu kallas för Emäsalu. Skolan har inte gjort det bättre med sitt påstående att till Nyland och södra Finland har "finsk inflyttning" skett från söder, det stämmer inte utan det var och är estnisk inflyttning.

Sedan har vi finskans problem med beteckningen "Viro". I Helsingfors är Estnäsudden på grund av detta vilseledande översatt till Vironniemi av okunniga "finnar". "Viro" syftar bara på landskapet Virumaa, inte på Estland, såsom den svenska namnformen gör helt korrekt. I dag är det egentligen på sin plats att inventera kusttrakterna norr om Finska viken och klarlägga vilka namn baserar sig på estniska och hur dessa skall skrivas rätt på estniska. Är Porkkala estniska?

John-Eric Söderman Esbo

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning