Är Porkkala estniska?

Egentligen har vi ett pärlband av orter och platser med estniska namn längs Finska viken till Åland.