Är maskulinitetsnormer ett hot för jorden?

Män brukar konsumera produkter som anses manliga för att skydda sin genusidentitet.

Världens överkonsumtionsdag inföll i år den 29 juli. För Finlands del inföll överkonsumtionsdagen redan i början av april. Samtidigt brinner Amazonas i rekordfart och över hälften av avskogninge...