Är klick allt som räknas?

Bild: Wilfred Hildonen

Den 18 september publicerade HBL en artikel om hur Mattlidens välkomstdagar i augusti spårade ur. HBL lyfte även fram alkoholkonsumtionen bland elever under Mattlidens 40-årsjubileum.

Artikeln spreds som en löpeld genom hela Finland och fick mycket uppmärksamhet både på svenskt och finskt håll, i många olika medier.

Som elever i Mattlidens gymnasium blev vi direkt förvånade över hur föråldrad denna händelse är. Välkomstdagarna ägde rum för nästan en månad sedan (24-25.8) och redan under dagen som vi åkte hem, tog lärarna initiativ och det omtalade Wilmameddelandet sändes ut till alla elever och vårdnadshavare. Saken sköttes väldigt effektivt och togs på stort allvar.

När vi går genom skolkorridorerna hör vi mycket verbal kritik gentemot artikeln som publicerades i HBL. Folk är förvånade över hur den största finlandssvenska tidningen har kunnat publicera en artikel om en föråldrad händelse och kalla den för nyhet, då det egentligen endast är skvaller. Vi som elever förnekar inte att det som har hänt är oacceptabelt och inte minst olagligt. Vi tycker dock att det är fel att stämpla en hel skola för en del av elevernas beteende och misstag. Mattliden är en skola där alla trivs, atmosfären är trygg och välkomnande. Att HBL publicerat denna artikel får Mattliden att framstå som ett otryggt gymnasium.

Artikeln är enligt oss väldigt onödig. Som finlandssvenskar läser vi Hufvudstadsbladet för att ta del av ordentliga nyheter, inte skvaller om ungdomar som blivit fulla under skoltid. Det är skolans uppgift att hantera dessa incidenter. Att gymnasieelever konsumerat alkohol under skoltid är inte heller ett nytt fenomen. Dessa händelser har dock inte tagits upp i medierna.

Alkoholkonsumtionen bland ungdomar har enligt statistiken sjunkit, men det betyder inte att unga inte skulle konsumera alkohol. Alkohol förekommer bland ungdomar i hela Finland. Att Mattlidens välkomstdagar slutade tråkigt betyder inte att skolan ska svartmålas. Att lärarna beslutat att diskutera konsumtionen av alkohol i Mattliden är ett gott beslut men det borde också förekomma i andra skolor, inte bara i Mattliden.

Vi som ungdomar i dagens samhälle berörs redan mycket av så kallade clickbaits. Det gör oss besvikna att också den största svenskspråkiga tidningen i dagens Finland skriver artiklar med klickar och delningar som baktanke. Vi vill i stället ha väsentliga nyheter och inte skvaller om ungdomars misstag. Är klick allt som räknas?

Isabelle Sommardal Sara Gestrin Calle Hasselblatt Studerande vid Mattlidens gymnasium

Svar:

Ibland är nyhetens nyhet inte det viktigaste utan dess innehåll och budskap. I den meningen är artikeln om Mattlidens välkomstdagar och 40-årsfest som spårade ur inte föråldrad utan högst relevant.

HBL baserade artikeln på det Wilmameddelande som gick ut till hundratals föräldrar med barn i gymnasiet, inte på löst skvaller. Syftet med nyheten var framför allt att lyfta upp hur skolan hanterat händelserna, inte att jaga klick.

Det finns ingen anledning att tvivla på att Mattliden skulle vara en bra och trygg skola, tvärtom, det gläder mig att ni som studerande försvarar och talar varmt för er skola. Att skolan och rektorn snabbt och kraftfullt reagerade på det skedda visar på ett ansvar, en omsorg om eleverna och en vilja att skapa diskussion med föräldrarna kring ungas alkoholanvändning. Den diskussionen kunde med fördel föras i alla hem och skolor.

Susanna Ilmoni HBL:s chefredaktör

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning