Är jag då rädd för döden? Är frågan rätt formulerad? Att dö eller döden?

Själva tillståndet, att vara död, skrämmer mig inte, eftersom min upplevelse, så som jag bär den med mig utan att kunna vara säker på om jag verkligen minns, är att det handlar om ett behagligt, svävande tillstånd.

Epilog: någonstans mellan dröm och vaka ser jag honom: en lugn och kall blick iakttar mig, sen vänder han sig bort. Jag sätter mig upp med bultande hjärta: Döden. Sen minns jag med lättnad – det...