Är hastighetsövervakningen inne på fel spår?

Senaste året har över 600 000 bilförare antingen blivit bötfällda eller fått anmärkning för att ha överskridit den högsta tillåtna körhastigheten.

Den automatiska övervakningen av hastigheter utökas. Nyligen har myndigheterna installerat kameror av ny typ för att övervaka hastigheterna längs huvudvägnätet.

Man påstår att man kan spara till och med fyrtio liv per år med automatisk övervakning. Många av landets experter tror inte på dylika påståenden och utredningar.

När man jämför kriterier mellan olika länder för etablering av så kallad punktmätning av automatisk hastighetsövervakning framkommer det att Finland har betydligt vagare kriterier än till exempel Norge. Detta har lett till att kameror för punktmätning har placerats på platser som inte godtas av bilisterna i Finland. De kan finnas på platser där trafikolyckor till och med sällan förekommer. Inte undra på att polisen på sistone har fått stark kritik för sitt sätt att välja ut platser för kameraövervakning.

Senaste året har över 600 000 bilförare antingen blivit bötfällda eller fått anmärkning för att ha överskridit den högsta tillåtna körhastigheten. Av dessa har endast 3 procent överskridit den tillåtna körhastigheten med mera än 20 km/h. Intressant är att i både Sverige och Norge har man cirka hälften färre noterade fortkörningar än i Finland. Det visar att myndigheterna inte har ansett det vara behövligt att aktivera kamerorna så ofta som i Finland eller också att det kan finnas andra orsaker som vore intressanta för forskare att reda ut.

Norge har stränga kriterier. De samlade skadekostnaderna på en aktuell väg för automatisk punktmätning av hastigheter skall vara bland de 10 procent högsta i landet. I tillägg skall de förväntade skadekostnaderna vara mer än 30 procent högre än genomsnittet för tillsvarande vägsträckningar. Genomsnittshastigheten skall dessutom vara högre än den skyltade fartgränsen under en veckas tid.

Norge, som ligger bäst till i trafikolycksutvecklingen i hela Europa, införde redan för tio år sedan automatisk övervakning av genomsnittshastigheten. Det är ett effektivare sätt att övervaka hastigheterna än automatisk punktmätning. Dessutom är denna övervakningsform vänligare för bilisten än den gamla traditionella punktmätningen.

Sven-Olof Hassel pensionerad, överkommissarie, Åbo

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning