Är fukt- och mögelskador trots allt ett ventilationsproblem?

Bild: Wilfred Hildonen

En balanserad ventilation, där till- och frånluftflödena är lika, är inte helt lätt att åstadkomma på grund av bristfällig mätteknik.