Är fritid lika med fri tid?

Har vi förlorat vår fritid? Kampen för fritiden har dekollektiviserats, det vill säga gjorts till en personlig angelägenhet.

En av arbetarrörelsens synligaste krav var en gång i tiden åtta timmar arbete – åtta timmar fritid – åtta timmar vila. Rätten till en meningsfull fritid med rekreation och utvecklande hobbyer ko...