Är Finland ett humanitärt land?

Den som förlorat allt och ser sin framtid för evigt grusad av ett land som misstänker och föraktar hen återvänder lätt till sin egen kulturs handlingsmönster.