Är det verkligen bättre så här?

I Kyrkslätts kommun valde man i år att inte skjuta nyårsraketer. Det är väl bra? Jo visst, men jag har aldrig förr sett så många privata nyårsraketer skjutas som i år.

När företag inte skjuter raketer vill föräldrar själva skjuta nyårsraketer för sina barn. Men föräldrar är inte alltid så smarta vilket kan leda till en större risk för olyckor och att skräpet inte plockas upp. Så är det verkligen bättre att alla ska skjuta sina egna raketer i stället för att endast företag med hjälp av anställda proffs gör det?

Vad hände med pengarna som inte sattes på nyårsraketer i år? Behöll företagen dem eller donerades de bort? Jag hör gärna en diskussion om detta. Notera att det har varit företag som har skjutit upp och betalat för nyårsraketerna (inte kommunen) och att företagen själva har valt att inte skjuta upp raketer i år.

Wilma Enberg 14 år Kyrkslätt

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning