Är det tillväxt i kommunen – smaka på ordet byggskam

Bild: Mostphotos - Gudellaphoto

Covid-19-pandemin sätter också sina spår i hur vi bygger bostäder, hus och gator. När våra boendemönster förändras behöver tillväxtkommuner också skapa nya hem för människor på ett klimatsmart sätt.

Ännu för två år sedan tänkte knappast någon samhällsforskare att en betydande driver, avgörande faktor för hur samhället skulle utveckla sig vore – en smittsam sjukdom. Forskarna kunde knappast...